Från slag till nät

Auktioner har historiskt sett alltid varit lokal business med lokalt intag och lokal försäljning. Man samlar på sig föremål under en bestämd tidsperiod. Sedan katalogiseras, fotograferas och lagras föremålen. Därefter följer visningsbyggande och öppnande av visning. Auktionen sker sen lokalt och man är beroende av att köparna är där på plats.

Med nätauktioner gäller andra processer. Allt sker nu löpande, som på ett rullande band. Momenten sker dagligen och ger ett bättre flyt vilket gör att man får en jämnare och effektivare arbetsfördelning. Det sliter mindre på personal och man kan arbeta normala arbetstider.

Med jämnare och snabbare processer frigör man även tid för det viktigaste ett auktionshus har att göra, nämligen tid för kundbesök, värderingar och intag av föremål d.v.s. ett auktionshus kärnverksamhet. Får auktionshuset dessutom hjälp med support, transport och ekonomi så ges det ytterligare tid för intag.

Med mer tid för intag får man in fler föremål, som sen visas dygnet runt för besökare från hela världen. Det betyder fler bud, vilket ger högre slutpriser.

Omställningen till nätauktioner

År 2008 så hände någonting i Auktionssverige. Auktionshuset Auktionskompaniet lade om sina auktioner till att enbart sälja sina föremål på nätet. Omställningen blev inte helt okomplicerad. Både auktionshuset, köparna och säljarna blev tvungna att lära sig det nya sättet att handla med konst och antikviteter. Men tiden var mogen och efter bara ett år var succén ett faktum. Auktionskompaniet bytte sedermera namn till Bukowskis Market.

När Stockholms Auktionsverk i augusti år 2011 lade om sina Stadsauktioner till enbart nätförsäljning så var det en tydlig signal till marknaden att detta var det nya sättet att hantera ett allt mer växande segment av föremål.

Auctionet föds

Det var vid den här tidpunkten som vi insåg att detta är någonting som även andra auktionshus måste lösa för att överleva i framtiden. Handeln av volymsegmentet kommer i framtiden ske enkom på nätet.

Många auktionshus försökte nu ta efter Bukowskis Market men stötte på vissa problem. Några av problemen vi identifierade var följande:

  • Att ta fram ett fungerande auktionssystem kostar väldigt mycket pengar vilket få auktionshus faktiskt har råd med. Dessutom skall dessa system underhållas och driftas löpande.

  • Att attrahera en publik på nätet kräver djup kunskap om hur man driver relevant trafik samt ett stort utbud av föremål på sajten. Få kunder orkar komma tillbaka till sidor som bara har ett par hundra föremål till salu.

  • När man går över till nätet så uppkommer nya tekniska supportfrågor som ibland kan vara svåra för auktionshusets personal att svara på. Man besitter helt enkelt inte den kunskapen och frågorna tar tid från annan verksamhet.

  • Fungerande transportlösningar blir A och O för näthandeln. Både för stora och små föremål.

  • Daglig försäljning kräver att säkra kortbetalningar på nätet fungerar samt att utbetalningar sker varje dag.

Detta var frågor som vi ville lösa åt auktionshusen och tanken om Auctionet.com föddes.

Läs mer om vad Auctionet erbjuder

“Med Auctionet har vi lyckats bli mer effektiva än under de 40 år som vi arbetat med traditionella auktioner. Det var en fullständig helomvändning att kunna värdera, katalogisera, fota och sälja föremålen – under 8 dagar. Det har också varit fantastiskt att nå ut till så många köpare utanför UK.” Iain Rushbrook, Managing Director Rushbrooks Auctioneers”Att sälja via Auctionet visade sig bli en intäkt. Dels så fick vi in betydligt fler bud från köpare som vi inte hade tidigare, återropen gick ner och vi fick högre slutpriser. Första året tillsammans med Auctionet ökade den totala omsättningen med över 50 %.” Thommy Nylund, delägare Auktionshuset Kolonn”Anledningen till att jag började med auktioner var att jag ville hålla på med föremål. Med hjälp av Auctionet fick vi mer tid över för både intag och värdering eftersom vi slapp en stor del av det administrativa arbetet. Om jag säger såhär, sedan jag skaffade Auctionet så har jag inte paketerat ett enda föremål, eller behövt ”jaga” in betalning på en enda faktura.” Robin Holmström, VD Auktionshuset Gomér & Andersson